Årsmelding og sakspapirer

Sakspapirer og årsmeldinger:

2024
Innkalling landsmøte i Norsk filmklubbforbund
Landsmøte 2024 sakspapir
Årsmelding 2023
Årsregnskap 2023
Alle dokumenter i én hendig fil!

2023 – Ekstraordinært landsmøte
Sakspapir ekstraordinært landsmøte 2023

2023
Landsmøte 2023 samledokument
Årsmelding for 2022
Årsregnskap og revisjonsberetning for 2022

2022
Kunngjøring av landsmøte i Norsk filmklubbforbund
Landsmøte 2022 samledokument inkludert dagsorden og alle sakspapir (årsmelding, årsregnskap, handlingsprogram, valgkomiteens innstilling)
Dagsorden
Årsmelding for 2021
Årsregnskap, fullstendighetserklæring og revisjonsberetning for 2021
Handlingsprogram 2022–2026, avgjøres på landsmøte 2022
Valgkomiteens innstilling

2021
Protokoll fra landsmøtet i NFK, 20.03.2021
Landsmøte 2021 samledokument: Inkluderer dagsorden & alle sakspapirene (årsmelding, årsregnskap, forslag til vedtekstsendringer, valgkomitéens innstilling)
Dagsorden for landsmøte i NFK 2021
Årsmeldingen for 2020
Årsregnskap & revisjonsberetning for 2020
Forslag til vedtektsendring
Valgkomiteens innstilling

2020
Dagsorden digitalt landsmøte
Årsmelding 2019
Revidert regnskap 2019, revisors beretning og Fullstendighetserklæring.
Handlingsplan 2020 2022, avgjøres på digitalt landsmøte 2020
Valgkomiteens innstilling for styreverv
Kandidatene som stiller til valg forteller om seg selv
Protokoll fra digitalt landsmøte 2020, signert

2019
Dagsorden filmklubbforbundets landsmøte 2019
Årsmelding 2018
Regnskap 2018
Årsberetning 2018
Revisjonsberetning for 2018
Forslag til handlingsprogram 2019–2023
Forslag til mønstervedtekter nye klubber
Forslag til vedtektsendringer NFK

2018
Årsmelding 2017
Regnskap for 2017
Årsberetning 2017 
Revisjonsberetning 2017
Dagsorden filmklubbforbundets landsmøte 2018

2017
Dagsorden for landsmøtet 2017
Årsmelding og regnskap for 2016

Forslag til handlingsprogram for 2017 -2019
Dagsorden for årsmøtet 2016

2016
Regnskap for 2015
Årsmelding 2015 med regnskap, revisjonsrapport og diverse vedlegg
Offisiell årsberetning for 2015
Innstilling fra valgkomiteen 2016

2015
Seminarprogram og dagsorden for landsmøtet 2015
Årsmelding og regnskap for 2014
Seminarprogram og dagsorden for landsmøtet 2014
Valgkomiteens innstilling 2014

2014
Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2013
NFK styrevalg 2013
Handlingsprogram 2013-2015 styrets forslag

2013
Årsmelding regnskaper revisor 2012
Forslag kontingentordning landsmøte 2013

Tidligere
Årsmelding og regnskap 2011
Årsmelding nfk 2010
nfkregnskap2010
buregnskap10
zregnskap 10
Handlingsprogram for Norsk filmklubbforbund for styreperioden 2011-2013
Valkomiteens innstilling 2011
Jon: Filmdistribusjon fra TIFF seminar 2012
Anniken: Film i mediene fra TIFF seminar 2012