Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Marte Stapnes er på vegne av Norsk filmklubbforbund behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om medlemmer av Norsk filmklubbforbund:
Navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som medlemsorganisasjon etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din relasjon til oss via e-post og telefon.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, fødselsår, telefon, og e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemskap. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Som medlem i Norsk filmklubbforbund benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din filmklubbs medlemskap via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte ved registrering som medlem i NFK.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Atle Hunnes Isaksen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Atle(at)filmklubb.no

Norsk filmklubbforbund
Dronningens gate 16
0152 Oslo