Film for alle – jubileumsbok for Norsk filmklubbforbund 50 år

Film for alle jubileumsbok Av: Helene Aalborg (red.)

Norsk filmklubbforbund markerer 50-årsjubileum med en publikasjon som viser noe av det som har skjedd i filmklubbmiljøet fra før forbundet ble stiftet, og fram til i dag. Her er alt fra personlige minner til historiske analyser.

Innhold:

Hilsen fra daglig leder Marte Stapnes
Hilsen fra kulturminister Trine Skei Grande
Hilsen fra Norsk filminstitutt

Politisk protest og brennende filminteresse – filmklubber i norge 1931–1952
av Gunnar Iversen

En ekte sekstiåtter – norske filmklubbers forbund fyller 50 år!
av Jan Erik Holst

«Vi ventet hele tiden på å bli stoppet» – intervju med Bredo Greve
av Ivar Magnussen

Råklipp fra minner om Oslo filmklubb, ca. 1979–1988
av Tor Lier

Et hellig oppdrag – Bergen filmklubb på 1970- og 80-tallet
av Tor Fosse

En dag i en barnefilmklubbkonsulents liv
av Ingrid Kristin Dokka

«Har du Z?» – filmklubbevegelsens eget tidsskrift gjennom 35 år
av Jon iversen

Fra NFK til Arthaus – en sivilarbeiders erindringer
av Svend B. Jensen

Mer enn et supplement – Norsk filmklubbforbund og filmklubbevegelsens rolle i norsk filmoffentlighet
av Gunnar iversen

Digitalisering av filmmediet – en gave til filmklubbene
av Mona Sjøli

Filmklubboversikt
Prisvinnere

Bestilling: nfk@filmklubb.no

Pris: kr 200,- / 150,- for filmklubbmedlemmer. Porto kommer i tillegg.
Utgiver: Norsk filmklubbforbund

Boken er utgitt med støtte fra:

nfi logo

fritt ord logo liggende cmyk