Start en filmklubb for barn eller ungdom

  • Gi barna gode filmopplevelser.
  • Lag et morsomt og sosialt møtestesd
  • Skap interesse for kultur og film

En barnefilmklubb er en frivillig forening som viser film for barn og unge, gjerne i samarbeid med den lokale kinoen eller andre kulturinstitusjoner. En barnefilmklubb tar i bruk virkemidler som medlemskort, program, innledninger og aktiviteter, noe som skiller visningene fra kinoenes ordinære forestillinger.

Barnefilmklubbene er gjerne foreldredrevne klubber. Men de kan også være organisert gjennom skolefritidsordning, fritidsklubb eller barnehage. Det samme gjelder for ungdomsfilmklubbene. Her finnes ulike organiseringsvarianter, alt fra den ungdomsdrevne filmklubben, til en klubb som er organisert gjennom fritidsklubb, rockeklubb, som valgfag i skolen eller gjennom kulturkontoret.

Slik går du fram for å starte en filmklubb.