fbpx
Søk støtte

Søk støtte

Har du registrert filmklubben din? Da kan du søke støtte av oss til oppstart, innkjøp av utstyr, eller filmformidlingstiltak som animasjonsverksteder, kurs, stumfilmkonserter, analog filmvisning, regissørbesøk og spesialimport av filmer. Vi støtter ikke ordinære visninger med introduksjon (les mer under om unntak for film på rull). 

Søk i forkant av det du vil gjøre, og vi gir inntil kr. 15 000,- i støtte. Høyere beløp kan innvilges dersom det er godt begrunnet, og det er midler igjen i budsjettet. Hvis tiltaket går med overskudd vil støtten justeres deretter. Støtte skal ikke være en inntekt for filmklubben.

Slik gjør du:

  • Skriv kort hva dere trenger støtte til.
  • Legg ved et budsjett med alle inntekter og utgifter, også eventuell støtte fra andre.
  • Send e-post til nfk@filmklubb.no. Vi behandler søknaden innen 7 dager.

Filmklubber kvalifiserer også for arrangementsstøtte fra ordningen «Frifond Barn og Unge», og kan også søke støtte fra dem (mer info og kriterier nedenfor).

Oppstartsstøtte

Det kan kreve litt kapital å sette i gang med filmklubbvirksomhet (innkjøp av utstyr, leie av visningslokale, filmleie, osv.). Vi oppmuntrer klubber i oppstartsfasen til å undersøke forskjellige støttemuligheter (fra kommunen, lokale sponsorer, osv.), men tilbyr oppstartsstøtte.

For å kvalifisere til oppstartstøtte må du:

– stifte og registrere filmklubben hos Norsk filmklubbforbund
– betale kontingent (kr 2000,- per år).

Våre krav i forbindelse med utbetaling av denne støtten:

– Søknad som inneholder hvordan støtten er tenkt brukt, og budsjett innleveres i forkant.
– Støtten utbetales etter 3 måneders drift mot noen ord om hvordan det gikk, og regnskap til nfk@filmklubb.no.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Arrangementsstøtte

Er du kommet i gang med klubben, og ønsker å ta aktiviteten ett skritt videre? Vi støtter tiltak som innkjøp av utstyr, eller filmformidlingstiltak som animasjonsverksteder, kurs, stumfilmkonserter, regissørbesøk og spesialimport av filmer. Etter hvert som rettighetene til analog film har blitt mer kostbare kan også dette anses som et spesialarrangement. Hvis i tvil: spør oss!

  • Send en epost til nfk @ filmklubb.no med dato og beskrivelse av tiltaket inkludert budsjett med inntekter og utgifter. Søknaden behandles innen 7 dager.
  • Støtte utbetales etterskuddsvis mot noen ord om hvordan arrangementet har gått, og regnskap til nfk@filmklubb.no.

Frifond barn og unge

Filmklubber kan søke om opptil 35 000,- kr i kalenderåret til aktiviteter gjennom støtteordningen Frifond Barn og Unge. Kravene for å søke og rapportere er enkle og det søkes via et elektronisk skjema på nett (dette er ikke den samme ordningen som barnefilmklubber tidligere har søkt støtte til gjennom Forbundet).

Det anbefales å gå inn på de gode og informative nettsidene til Frifond, eller henvende seg direkte til rådgiverne der dersom man har noen spørsmål om ordningen.

Bilde:  Psycho (1960)