Filmleie og priser

Filmleie og priser

Filmklubbens hovedoppgave er å vise film. Programmeringsarbeid blir derfor styrets viktigste filmfaglige oppgave. Følgende spørsmål skal tas i betraktning ved planleggingsarbeidet:

Hvilken film ønskes vist og når? Er denne filmen tilgjengelig på et visningsformat som kan brukes i filmklubben (DCP, DVD, bluray, 35mm?) Hvem eier visningsrettigheter for denne filmen? Har denne filmen fått distribusjon i Norge? Bruk gjerne Filmweb for å finne mer informasjon.

I tillegg til filmleie kan det påløpe Tono-avgift på eventer der det brukes levende musikk. Sjekk mer info her.

Hovedkildene for film til filmklubber er:

LEIE FILM FRA NFK

Filmklubbforbundet har et rikholdig arkiv av kultfilmer, klassikere samt nyere filmer som er tilgjengelige for visning. I tillegg har vi avtaler med mange film- og videoselskaper. NFKs katalog inkluderer blant annet alle filmene distribuert gjennom Arthaus Stiftelsen (arthaus.no).

Oversikt over tilgjengelige filmer herfra finner du i katalogen vår . Bestill film ved å sende en forespørsel med tittel og dato til Chloé Faulkner / eller på telefon: 22 47 46 84.

Leieprisen er inndelt i tre grupper etter klubbens medlemstall i foregående semester.
Nye klubber starter i gruppe 1 i første semester uansett medlemstall.

DCP, 35mm og 16mm
Gruppe 1 (0-49 medlemmer): kr 300,-
Gruppe 2 (50-199 medlemmer): kr 400,-
Gruppe 3 (over 200 medlemmer): kr 600,-

DVD og Blu-ray
Ungdom- og voksenklubber: kr 200,-
Barneklubber: kr 150,-

Norske kortfilmer: gratis uansett format
Utenlandske kortfilmer: kr 100,- uansett format. Et sammensatt program av utenlandske kortfilmer blir normalt fakturert som én langfilm.

Obs! Arthaus-filmer på DCP bestilles direkte fra Arthaus. Kontakt: annemarte(at)arthaus.no, tlf.nr.21420086. Utleie koster det samme som for filmer fra NFK.

Frakt og administrasjonsgebyr kommer i tillegg på alle bestillinger (se filmklubbøkonomi for mer info).

UTLEIE FRA KOMMERSIELLE BYRÅER

Dersom filmen finnes i norsk kino- eller videodistribusjon kan man kontakte den norske utleieren/rettighetshaveren. NFK hjelper deg med å finne ut hvem det er. Norske kinofilmutleiere forlanger ofte fra ca 800 kroner og oppover for en kinokopi eller DVD/BD.

Filmer på DCP fra SF NorgeAnother World EntertainmentEuropafilmFidalgo, og Kudos Family, kan nå bestilles via NFK (andre satser gjelder, ta kontakt med NFK for mer informasjon). Liste over alle kinofilmbyråene finner du her.

Dersom filmen ikke har norsk distribusjon kan en forsøke å finne produsenten eller rettighetshaveren i utlandet. Vær oppmerksom på at utenlandske distributører ofte krever veldig mye i filmleie (1500 kroner og oppover).

FILM PÅ DVD/BLU-RAY FRA ANDRE LEVERANDØRER

NFK har inngått avtale med selskaper som forvalter visningsrettigheter av ikke-kommersiell visning av film fra diverse produsenter.
Filmklubbforbundet har avtale med tre rettighetsforvalterne: MPLC, Norwegian film og Filmbank UK. Alle avtalene er forskjellige og innebærer ulike rutiner, og prisen for en visning varierer.
Lyst til å vise en film, men usikker på hvilken avtale som gjelder? Spør NFK om info før du kontakter lisensselskapene.

MPLC:
Dette er en «tittel for tittel»-lisens, og visninger bestilles via NFK.
MPLC forvalter visningsrettigheter på vegne av : 20th Century Fox, United International Pictures, Paramount Pictures, Universal, Dreamworks, Scanbox, Star Media Entertainment, MGM, United Artists, SF og Pan-vision.
Dette er en litt dyrere ordning enn NFK (kr 650 vs 200). Filmklubber må skaffe egne kopier av filmene (DVD og Bluray). OBS! Det kan ikke tas inngangspenger for visningene, men medlemskontingent er OK. Det er også visse begrensinger i forhold til informasjon og markedsføring. Det er lov å annonsere med filmenes tittel på nett, på plakater og i trykte programmer. Forutsetningen er at det klart går fram at visningen er en del av filmklubbenes program for medlemmer og ikke en vanlig kinovisning. MPLC tilbyr nå også en såkalt paraplylisens til et fast årlig beløp, man kan da vise et fritt antall filmer, men restriksjoner i forhold til annonsering osv. er strengere enn for title-by-title filmklubblisensen.

Norwegian Film:
NFK har en avtale med Norwegian Film angående Disney og Warner Bros-titler. Ta kontakt med NFK ved bestillingen.
Norwegian Film tilbyr også årslisens. Med denne lisensen kan du vise et ubegrenset antall filmer fra en rekke selskaper. Lisensen innebærer bruk av egne kopier.
Norwegian Film forvalter visningsrettigheter på vegne av: Columbia Tristar Pictures, Sony Pictures, MGM, United Artists, Nordisk Film.
norwegianfilm.as

Filmbank UK:
Dette er også en «tittel-for-tittel» lisens. For å gjøre det lettere for filmklubber å orientere seg fronter vi nå en liste med flere hundre titler, organisert etter tema eller regissør.

– Fyll ut Filmbanks bestillingsskjema (sendes ved forespørsel), og send det inn til NFK. Prisen oppgis ved bestilling.
– Det er mulig å ta inngangspenger, og annonsere om visninger på alle medier.
– NFK tilbyr visningskopier (DVD/Bluray) av filmene vi ønsker å fronte spesielt. Ellers må filmklubber skaffe visningskopier selv.

 

NASJONALBIBLIOTEKET / NORSK FILMINSTITUTT

Nasjonalbiblioteket og Norsk Filminstitutt er ikke distributører, men i enkelte tilfeller er det mulig å leie norske filmer fra deres arkiv. Slike forespørsler skal alltid gå via NFK.

Forutsetningen er vanligvis at instituttet disponerer flere kjørbare kopier av den aktuelle filmen og at filmklubbens visningsutstyr tilfredsstiller visse krav.

Klubben må selv sørge for å klarere eventuelle visningsrettigheter knyttet til arkivfilmene.

Prisen er normalt kr 350,-  pluss eventuelle rettighetskostnader.