Filmleie og priser

Filmleie og priser

Filmklubbens hovedoppgave er å vise film. Programmeringsarbeid blir derfor styrets viktigste filmfaglige oppgave. Følgende spørsmål skal tas i betraktning ved planleggingsarbeidet:

Hvilken film ønskes vist og når? Er denne filmen tilgjengelig på et visningsformat som kan brukes i filmklubben (DCP, DVD, bluray, 35mm?) Hvem eier visningsrettigheter for denne filmen? Har denne filmen fått distribusjon i Norge? Bruk gjerne Filmweb for å finne mer informasjon.

I tillegg til filmleie kan det påløpe Tono-avgift på eventer der det brukes levende musikk. Sjekk mer info her.

Hovedkildene for film til filmklubber er:

LEIE FILM FRA NFK

Filmklubbforbundet har et rikholdig arkiv av kultfilmer, klassikere samt nyere filmer som er tilgjengelige for visning. I tillegg har vi avtaler med mange film- og videoselskaper. NFKs katalog inkluderer blant annet alle filmene distribuert gjennom Arthaus Stiftelsen (arthaus.no).

Oversikt over tilgjengelige filmer herfra finner du i katalogen vår . Bestill film ved å sende en forespørsel med tittel og dato til Chloé Faulkner / eller på telefon: 22 47 46 84.

Leieprisen er inndelt i tre grupper etter klubbens medlemstall i foregående semester.
Nye klubber starter i gruppe 1 i første semester uansett medlemstall.

DCP, 35mm og 16mm
Gruppe 1 (0-49 medlemmer): kr 300,-
Gruppe 2 (50-199 medlemmer): kr 400,-
Gruppe 3 (over 200 medlemmer): kr 600,-

DVD og Blu-ray
Ungdom- og voksenklubber: kr 200,-
Barneklubber: kr 150,-

Norske kortfilmer: gratis uansett format
Utenlandske kortfilmer: kr 100,- uansett format. Et sammensatt program av utenlandske kortfilmer blir normalt fakturert som én langfilm.

Obs! Arthaus-filmer på DCP bestilles direkte fra Arthaus. Kontakt: annemarte(at)arthaus.no, tlf.nr.21420086. Utleie koster det samme som for filmer fra NFK.

Frakt og administrasjonsgebyr kommer i tillegg på alle bestillinger (se filmklubbøkonomi for mer info).

UTLEIE FRA KOMMERSIELLE BYRÅER

Dersom filmen finnes i norsk kino- eller videodistribusjon kan man kontakte den norske utleieren/rettighetshaveren. NFK hjelper deg med å finne ut hvem det er. Norske kinofilmutleiere forlanger ofte fra ca 800 kroner og oppover for en kinokopi eller DVD/BD.

Filmer på DCP fra SF NorgeAnother World EntertainmentEuropafilmFidalgo, og Kudos Family, kan nå bestilles via NFK (andre satser gjelder, ta kontakt med NFK for mer informasjon). Liste over alle kinofilmbyråene finner du her.

Dersom filmen ikke har norsk distribusjon kan en forsøke å finne produsenten eller rettighetshaveren i utlandet. Vær oppmerksom på at utenlandske distributører ofte krever veldig mye i filmleie (1500 kroner og oppover).

FILM PÅ DVD/BLU-RAY FRA ANDRE LEVERANDØRER

NFK har inngått avtale med selskaper som forvalter visningsrettigheter av ikke-kommersiell visning av film fra diverse produsenter.

Filmklubbforbundet har avtale med 2 rettighetsforvalterne: MPLC og Norwegian film. Alle avtalene er forskjellige og innebærer ulike rutiner, og prisen for en visning varierer.

Lyst til å vise en film, men usikker hvilken avtale som gjelder? Spør NFK om info før du kontakter lisensselskapene.

MPLC:
Dette er en «tittel for tittel»-lisens, og visninger bestilles via NFK.
MPLC forvalter visningsrettigheter på vegne av : 20th Century Fox, United International Pictures, Paramount Pictures, Universal, Dreamworks, Scanbox, Star Media Entertainment, MGM, United Artists, SF og Pan-vision.
Dette er en litt dyrere ordning enn NFK (kr 650 vs 200). Filmklubber må skaffe egne kopier av filmene (DVD og Bluray). Det kan ikke tas inngangspenger for visningene (medlemskontingent er OK) og det er visse begrensinger i forhold til informasjon og markedsføring. Les mer her: www.mplc.no/filmklubb-lisens

Norwegian Film:
NFK har en avtale med Norwegian Film angående Disney og Warner Bros-titler. Ta kontakt med NFK ved bestillingen.
Norwegian Film tilbyr også årslisens. Med denne lisensen kan du vise et ubegrenset antall filmer fra en rekke selskaper. Lisensen innebærer bruk av egne kopier.
Norwegian Film forvalter visningsrettigheter på vegne av: Columbia Tristar Pictures, Sony Pictures, MGM, United Artists, Nordisk Film.
norwegianfilm.as

NASJONALBIBLIOTEKET / NORSK FILMINSTITUTT

Nasjonalbiblioteket og Norsk Filminstitutt er ikke distributører, men i enkelte tilfeller er det mulig å leie norske filmer fra deres arkiv. Slike forespørsler skal alltid gå via NFK.

Forutsetningen er vanligvis at instituttet disponerer flere kjørbare kopier av den aktuelle filmen og at filmklubbens visningsutstyr tilfredsstiller visse krav.

Klubben må selv sørge for å klarere eventuelle visningsrettigheter knyttet til arkivfilmene.

Prisen er normalt kr 350,-  pluss eventuelle rettighetskostnader.