Filmklubbøkonomi

God økonomi og vellykket filmklubbdrift henger nøye sammen. Den økonomiske situasjonen har stor innvirkning på styrets pågangsmot og entusiasme.

Det er en fordel om klubben har en person i styret med litt regnskapserfaring, men selv uten erfaring burde regnskapsføringen gå greit. Opprett en bankkonto så blir det enkelt og trygt å holde oversikt (alle banker krever at man er registrert i frivillighetsregisteret).

Budsjettet er et nyttig hjelpemiddel i økonomiarbeidet. Det vil vanligvis bestå av de følgende elementene:

INNTEKTSKILDER UTGIFTER
Medlemskontingent
Inngangspenger på visningene
Støtte fra NFK
Offentlig støtte
Kursavgifter
Servering på arrangementer
Sponsorinntekter
Grasrotmidler
Filmleie og frakt
Leie av lokaler / kinomaskinist
Trykking av program/websider
Kontingent til filmklubbforbundet.

FILMLEIE OG FRAKT

Når du bestiller visningsrettigheter gjennom NFK får du en faktura i etterkant av visningen. Denne inkluderer de følgende punktene:

  • filmleie
  • frakt
  • omkostninger

Leie: NFK videreformidler visningsrettigheter på vegne av ulike leverandører. Priser varierer derfor avhengig av kilde og format. Ta en titt på vår oversikt over filmleiepriser (kun for filmklubbstyremedlemmer), eller spør oss på nfk@filmklubb.no.

Frakt: Utgiftene vil variere med forsendelsesmåte

  • DCP: sendes med bring, pris i underkant av kr 300,- en vei. Noen DCP’er kan overføres digitalt. Overføringsgebyret ligger på rundt 350 kr.
  • DVD og Bluray fra NFK sendes vanligvis med A-post (ca 60 kr).
  • Ekspress over natt levering, kan bli meget kostbart avhengig av destinasjon.
  • 35mm film kan ofte bli dyrt, regn i utgangspunktet med 500-600 kroner hver vei for en pakke på 20+ kg.

Omkostninger: Alle fakturaer fra forbundet er påført kr 50.- for omkostninger. Summen skal dekke omkostninger i forbindelse med bestilling, fakturering og utleie.

MEDLEMSKONTINGENT

Alle medlemsklubber må registrere medlemmene sine i vårt digitale medlemsregistreringsystem. Vi fakturerer klubbene ut fra hvor mange medlemmer dere har. For klubber med 6 mnd-medlemskap, fakturerer vi to ganger i året. For klubber med 12 mnd-medlemskap, fakturerer vi en gang i året.

Medlemskontingenten til forbundet er 50,- kroner per medlem per år (så 25 kr per medlem per halvår.)

Minstekontingent per klubb/år er kr 2000,-, som tilsvarer 40 medlemmer på årsbasis.

LOKALE / MASKINIST

Mange filmklubber får låne kino eller annet lokale gratis til sine visninger. Når mange kinoaktører gir filmklubbene gratis lokaler er det ikke minst fordi de innser at en aktiv filmklubb inspirerer til økt film- og kinointeresse i lokalsamfunnet. Filmklubbene kan på sin side ofte hjelpe kinoene i forbindelse med spesielle arrangementer og visninger i kinoens regi.

STØTTE / SPONSORER

Må en filmklubb derimot betale salleie, kan dette representere en betydelig utgift. Snakk med lokale offentlige og private aktører om det finnes muligheter for å søke støtte. Som frivillig organisasjon kvalifiserer også filmklubben til å motta grasrotmidler.

ARRANGEMENTSSTØTTE

Filmklubber kan søke forbundet om inntil 15 000 kroner i støtte til kurs, regissørbesøk eller andre arrangementer. les mer her!

MOMSREFUSJON

Mange klubber kan få refundert flere tusen kroner dersom de sender regnskapet sitt til Filmklubbforbundet før fristen. Les hvordan det fungerer her, med eksempel på hvordan et regnskap kan settes opp.

BETALINGSLØSNINGER OG BILLETTSALG

Hva bør medlemskap koste, og hva slags billetter kan dere selv? Les mer om det her!

Viser dere film på kino kan det være en mulighet å benytte kinoens betalingsløsning. Snakk med kinosjefen!

Vipps er enkelt å bruke. Som organisasjon må man registrere seg som bruker, og i motsetning til private, må organisasjoner og firmaer betale for å få inn penger fra Vipps, en prosentandel av salgsbeløpet.

iZettle har en kortterminal som tilknyttes mobil. Terminalen koster vanligvis en snau tusenlapp, men er ofte på tilbud til 50% rabatt eller gratis. iZettle tar en litt høyere prosentandel av omsetningen (avhengig av salgsvolum). Det finnes også andre løsninger for billettbestilling og betaling på nett som brukes mye til kulturarrangementer.

Om MVA/moms på billetter: Veldedige og allmennyttige organisasjoner er fritatt for merverdiavgift hvis de har omsetning under 140 000 kroner. En filmklubb med omsetning mindre enn 140 000 skal dermed selge billetter uten merverdiavgift/moms. Les mer hos Skatteetaten.