FAQ

Ofte stilte spørsmål om filmklubb!

Jeg har lyst til å starte filmklubb, hvordan gjør jeg det?

Les alt du trenger å vite for å starte en filmklubb her.

Hvorfor må man bli medlem av filmklubben?

En filmklubb må registrere alle besøkende som medlemmer. Slik kan vi vise et stort utvalg filmer, og selge rimelige billetter. 

Kan vi selge enkeltbilletter til de som ikke vil bli medlemmer?

På vanlige visninger må alle tilstedeværende registreres som medlemmer. Det er mulig å operere med en egen pris for prøvemedlemskap, men de må uansett registreres. På spesielle arrangementer, utevisninger (gratisvisninger), samarbeidsvisninger med andre organisasjoner osv. er det ikke nødvendig at alle tilstedeværende blir medlem av filmklubben. Men si fra om dette når dere bestiller rettigheter til filmer – noen ganger koster det mer for en åpen visning enn for en lukket medlemsvisning.

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden. De viser film slik den bør ses: på stort lerret, sammen med andre. De setter film i kontekst. Visningene kan ha en introduksjon, en samtale etterpå, eller vi setter opp filmer med større opplegg rundt, som foredrag, debatt eller noe annet som kler filmen. 

Hvem er Norsk filmklubbforbund (NFK)?

Norske filmklubber har et eget forbund. Filmklubbforbundet jobber for å gjøre det enkelt å skaffe rettigheter til filmer. De gir også filmklubbene støtte for å kjøpe inn utstyr eller lage arrangement. 

Hvor kan vi finne filmbilder?

Dersom du har klarert rettigheter til en film gjennom Filmklubbforbundet, får du også lov til å bruke stillbilder fra filmen for å annonsere om visningen. Bruk gjerne bilder hentet fra etablerte aktører (presse, kinoer) uten å redigere dem. 

For nyere filmer, er det mulig hente ut bilder fra en egen medieserver som kinoene bruker. Ta kontakt med Filmklubbforbundet om du ønsker å opprette en bruker for filmklubben. 

Hvordan fungerer reisestøtte? 

Filmklubbforbundet tilbyr reisestøtte til våre tre årlige seminar, filmklubbseminaret i Tromsø, Bergsem og landsmøtet i Bergen, og filmseminaret i Oslo. 

Du kan få støtte om du sitter i styret for en filmklubb som er registrert hos oss. Vi støtter at en til to stykker fra styret kommer på seminar, og vi gir inntil kr. 3000 per person.

Beløpet går til å dekke reise og overnatting. Du må møte opp på hele seminaret for å få støtte. Pengene utbetales i etterkant når du sender inn kvitteringer for turen. Støtten dekker ikke seminaravgift/ akkreditering. Summen vil nok ikke dekke hele turen, men har du ekstra lang reisevei og dyre billetter kan vi støtte litt mer. Send en epost til  nfk@filmklubb.no der du sier hvor du reiser fra og hva det vil koste.

Har du spørsmål du syns burde vært besvart her? Still dem til nfk (at) filmklubb.no, så svarer vi – og legger det kanskje her også.