Filmklubbøkonomi

Filmklubbøkonomi

God økonomi og vellykket filmklubbdrift henger nøye sammen. Den økonomiske situasjonen har stor innvirkning på styrets pågangsmot og entusiasme. Budsjettet er et hjelpemiddel som må være for hånden gjennom hele sesongen. Det vil vanligvis bestå av de følgende elementene:

INNTEKTSKILDER UTGIFTER
Medlemskontingent
Inngangspenger på visningene
Støtte fra NFK
Offentlig støtte
Momsrefusjon
Kursavgifter
Servering på arrangementer
Sponsorinntekter
Lotteri – Bingo – Grasrotmidler
Filmleie og frakt
Leie av lokaler / kinomaskinist
Trykking av program/websider
Kontingent til filmklubbforbundet.

FILMLEIE OG FRAKT

Priser for leie av film varierer avhengig av format og tilgjengelighet. For mer informasjon, se her, eller send en forespørsel.

Leie faktureres i etterkant av visningen.

I tillegg til leieprisen betaler klubbene frakt begge veier for filmer som må sendes.

Utgiftene vil variere med forsendelsesmåten:

  • 35mm film kan ofte bli kostbart, regn i utgangspunktet med 200-280 kroner hver vei for en pakke på 20+ kg.
  • DCP er noe billigere, i underkant av kr 150,-
  • DVD og Bluray sendes vanligvis med A-post (maks ca 30 kr).

Alle fakturaer fra forbundet er påført et fakturagebyr på kr 50.-. Gebyret skal dekke omkostninger i forbindelse med bestilling, fakturering og utleie.

MEDLEMSKONTINGENT

Alle forbundet medlemsklubber må bruke filmklubbforbundets medlemskort og semester-/årsmerker. Disse bestilles fra filmklubbforbundet. Medlemskortene er gratis, men klubbens kontingent til forbundet utgjøres av prisen på semester-/årsmerkene.

Medlemskontingenten til forbundet er 50,- kroner per medlem per år for alle typer filmklubber.

Prisen på semestermerker er dermed kr 25,- per stykk. Årsmerker koster kr 50,-.

Minstekontingent per klubb/år er kr 2000,-, som tilsvarer 40 medlemmer på årsbasis.

LOKALE / MASKINIST

Mange filmklubber får låne kino eller annet lokale gratis til sine visninger. Dette anbefales av både filmklubbforbundet og Film & kino. Når mange kinoaktører gir filmklubbene gratis lokaler er det ikke minst fordi de innser at en aktiv filmklubb inspirerer til økt film og kinointeresse i lokalsamfunnet. Filmklubbene kan på sin side ofte hjelpe kinoene i forbindelse med spesielle arrangementer og visninger i kinoens regi. Høye utgifter til leie av lokaler kan gjøre det umulig å drive filmklubb. En kvalifisert kinomaskinist var nødvendig for å vise film i det gamle 35mm formatet, med de digitale formatene er det blitt langt lettere å sette igang en kinovisning.

ARRANGEMENTSSTØTTE

Frifond: Dersom minst 1/3 av medlemmene er under 26 år kan klubben søke om Frifond prosjektstøtte gjennom forbundet. Dersom minst 2/3 av medlemmene er under den magiske 26-årsgrensen får klubben også Frifond grunnstøtte herfra. For å søke er det helt obligatorisk at alle medlemsopplysningene blir registrert.

Søknadsskjema for Frifond prosjektstøtte her.

Klubber som ikke kvalifiserer til Frifondstøtte kan søke forbundet om inntil 5 000 kroner i underskuddsgaranti til kurs, regissørbesøk eller andre arrangementer. Kontakt oss for nærmere opplysninger.

MOMSREFUSJON

Mange klubber kan få refundert flere tusen kroner dersom de klarer å sende utgiftstall til filmklubbforbundet før fristen. Det er ingen minste utgiftsgrense for klubber som vil søke om momsrefusjon gjennom forbundet.

Klubben må:

  • Være registrert i Frivillighetsregisteret
  • Levere ett tall fra regnskapet: totale utgifter
  • Levere navn og telefonnummer til regnskapsfører og revisor
  • Opplyse om kontonummer for utbetaling av momsrefusjonen
  • ha et regnskap som følger kalenderåret.


Kontakt filmklubbforbundet om søknadsfrist