Filmklubbøkonomi

Filmklubbøkonomi

God økonomi og vellykket filmklubbdrift henger nøye sammen. Den økonomiske situasjonen har stor innvirkning på styrets pågangsmot og entusiasme.

Det er en fordel om klubben har en person i styret med litt regnskapserfaring, men selv uten erfaring burde regnskapsføringen gå greit. Opprett en bankkonto så blir det enkelt og trygt å holde oversikt (alle banker krever at man er registrert i Enhetsregisteret – pass på at klubben blir innmeldt i frivillighetsregisteret samtidig)

Budsjettet er et hjelpemiddel som må være for hånden gjennom hele sesongen. Det vil vanligvis bestå av de følgende elementene:

INNTEKTSKILDER UTGIFTER
Medlemskontingent
Inngangspenger på visningene
Støtte fra NFK
Offentlig støtte
Momsrefusjon
Kursavgifter
Servering på arrangementer
Sponsorinntekter
Lotteri – Bingo – Grasrotmidler
Filmleie og frakt
Leie av lokaler / kinomaskinist
Trykking av program/websider
Kontingent til filmklubbforbundet.

FILMLEIE OG FRAKT

Priser for leie av film varierer avhengig av format og tilgjengelighet. For mer informasjon, se her, eller send en forespørsel.

Leie faktureres i etterkant av visningen.

I tillegg til leieprisen betaler klubbene frakt begge veier for filmer som må sendes.

Utgiftene vil variere med forsendelsesmåten:

  • 35mm film kan ofte bli kostbart, regn i utgangspunktet med 200-280 kroner hver vei for en pakke på 20+ kg.
  • DCP er noe billigere, i underkant av kr 150,-
  • DVD og Bluray sendes vanligvis med A-post (maks ca 30 kr).

Alle fakturaer fra forbundet er påført et fakturagebyr på kr 50.-. Gebyret skal dekke omkostninger i forbindelse med bestilling, fakturering og utleie.

MEDLEMSKONTINGENT

Alle forbundet medlemsklubber må bruke filmklubbforbundets medlemskort og semester-/årsmerker. Disse bestilles fra filmklubbforbundet. Medlemskortene er gratis, men klubbens kontingent til forbundet utgjøres av prisen på semester-/årsmerkene.

Medlemskontingenten til forbundet er 50,- kroner per medlem per år for alle typer filmklubber.

Prisen på semestermerker er dermed kr 25,- per stykk. Årsmerker koster kr 50,-.

Minstekontingent per klubb/år er kr 2000,-, som tilsvarer 40 medlemmer på årsbasis.

LOKALE / MASKINIST

Mange filmklubber får låne kino eller annet lokale gratis til sine visninger. Dette anbefales av både filmklubbforbundet og Film & kino. Når mange kinoaktører gir filmklubbene gratis lokaler er det ikke minst fordi de innser at en aktiv filmklubb inspirerer til økt film og kinointeresse i lokalsamfunnet. Filmklubbene kan på sin side ofte hjelpe kinoene i forbindelse med spesielle arrangementer og visninger i kinoens regi. Høye utgifter til leie av lokaler kan gjøre det umulig å drive filmklubb. En kvalifisert kinomaskinist var nødvendig for å vise film i det gamle 35mm formatet, med de digitale formatene er det blitt langt lettere å sette igang en kinovisning.

ARRANGEMENTSSTØTTE

Filmklubber kan søke forbundet om inntil 7 000 kroner i støtte til kurs, regissørbesøk eller andre arrangementer. Kontakt oss for nærmere opplysninger. Enkel søknadsprosess.

MOMSREFUSJON

Mange klubber kan få refundert flere tusen kroner dersom de klarer å sende utgiftstall til filmklubbforbundet før fristen. Det er ingen minste utgiftsgrense for klubber som vil søke om momsrefusjon gjennom forbundet.

Klubben må:

  • Være registrert i Frivillighetsregisteret
  • Levere ett tall fra regnskapet: totale utgifter
  • Levere navn og telefonnummer til regnskapsfører og revisor
  • Opplyse om kontonummer for utbetaling av momsrefusjonen
  • ha et regnskap som følger kalenderåret.


Kontakt filmklubbforbundet om søknadsfrist (vanligvis i begynnelsen av august for det foregående år).

BETALINGSLØSNINGER

Kontanter brukes mindre og mindre og de fleste filmklubber har funnet fram til andre betalingsordninger. VIPPS-betaling er vel den typen som er enklest å bruke. Som organisasjon må man registrere seg som bruker, og i motsetning til private, må organisasjoner og firmaer betale for å få inn penger fra Vipps, 1,75% av betalingsbeløpet. iZettle har en kortterminal som tilknyttes mobil. Terminalen koster vanligvis en snau tusenlapp, men er ofte på tilbud til 50% rabatt eller gratis. Sugerøret til iZettle tar mellom 1 og 2,75% av omsetningen din (avhengig av salgsvolum). Det finnes også en del løsninger for billettbestilling og betaling på nett som brukes mye til kulturarrangementer.