Vega filmklubb

Vega filmklubb startet som Vega Ung, men skiftet navn i januar 2023. (VUF ble stiftet i mars 2019).
Vega filmklubb er en filmklubb for filminteressert ungdom som samles for å diskutere temaer i forbindelse med film. Målet til ungdommene er å spre deres filmglede, -kunnskap og -interesse videre.

Vega filmklubb er assosiert medlem av Norsk filmklubbforbund.

Adresse: Vega scene v/ Hannah Hasseløy Hausmanns gate 28, 0182 Oslo
E-post: hannah (at) vegascene.no

https://www.facebook.com/VegaUngFilm