Filmklubb Fredrikstad

Ny vår 2021

Visningssted: Fredrikstad kino.

Viser på DCP og Blu-ray.

Kontaktperson: Anders Narverud Moen, e-post: andersmoen(at)gmail.com, tlf. 95109697.

Postadresse: Anders Narverud Moen, Nygaardsgate 7B, 1606 Fredrikstad.

Styre:

Leder: Anders Narverud Moen
Programansvarlig: Jonas Fagernæs Larsen
Markedsføring og design: Gry E. Pedersen
Kasserer: Edel Pavlic
Styremedlem: Steinar Kvam
Styremedlem: Tommy Odenbratt