Gladengen filmklubb

DSC 6214

Visningssted og adresse for filmforsendelser: Gladengveien 2, 0661 Oslo

Kontaktperson: Nina Engebakken, tlf. 90 62 07 56, e-post: resepsjon(at)gladengendrift.no

Postadresse: Gladengveien film v/ Gladengen drift, Pb 6428 Etterstad, 0605 Oslo.

Styre:

Leder: Nina Engebakken
Teknisk ansvarlig: Torkel Hansen
Styremedlem: Jørgen H. Lytskjold
Styremedlem: Christopher Andersen
Kasserer: Kristine Kvakkestad
Sekretær: Gina Valente