Strømmen filmklubb 2010

strommen

Filmvisninger på gamle Strømmen kino (Folkets hus)

Adresse for filmforsendelser/post:
Strømmen Filmklubb
v/Johanna Westerveld
Langgata 30
2020 Skedsmokorset

E-post: hannykw(at)gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/groups/Filmklubb2010/

Styreleder: Johanna Westerveld
Styremedlem: Berit Lervik
Styremedlem: Kari-Sofie Jenssen
Styremedlem: Tom Hetty Olsen
Sekretær: Eva Altnes Holte
Kasserer: Christoph Tanguy
Varamedlem: Veslemøy Stenklev