Skjemaer

Skjemaer

Semesterrapportering

Alle filmklubber må hvert semester levere medlemslister, visnings- og semesterrapport til filmklubbforbundet. Her finner du skjemaene som skal brukes.

For at vi skal kunne dokumentere antall medlemmer i landets filmklubber er det viktig at alle klubber sender fullt utfylte medlemslister til filmklubbforbundet ved semesterslutt. For filmklubber der en viss del av medlemmene er under 26 år har dokumentert medlemstall også stor betydning for tildeling av økonomisk støtte.

Tips ved medlemsregistrering: Ved stor pågang av medlemmer før visning kan det være en fordel å printe ut flere skjemaer slik at flere medlemmer kan fylle ut navn og adresse samtidig.

Andre skjemaer